loading...
Tuesday, May 30, 2017

Amalan Yang Dicintai Allah Dan Rasul

Amalan agar dicintai Allah dan manusia-Anas bin Malik RA,adalah seorang sahabat ‘kecil’ Rasulullah SAW yg membaktikan hidupnya utk menjadi pelayan beliau hingga beliau meninggal dunia.Dikatakan sahabat ‘kecil’ karena ia telah diserahkan ibunya,Ummu Sulaim binti Milhan kepada Nabi SAW ketika usianya belum mencapai sepuluh tahun.Karena masih kecil itu,ia sangat akrab dan disayang oleh Rasulullah SAW layaknya putra beliau sendiri.Dan karena sejak masih kecil pula,ia banyak ‘merekam’ peristiwa dan bebrapa ucapan beliau, sehingga ia menjadi salah satu sahabat yg banyak meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW.

http://abusigli.blogspot.com/2017/05/amalan-yang-dicintai-allah-dan-rasul.html

Amalan Yang Dicintai Allah Dan Rasul
Suatu ketika Nabi SAW tampak dalam keadaan agak ‘santai’, maka Anas bin Malik mendatangi beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah,mana yg lebih engkau sukai,sepotong roti yg saya shodaqohkan atau saya shalat sunnah seratus rakaat? ”

Nabi SAW bersabda,“Sepotong roti yg engkau shodaqohkan itu, lebih aku sukai ketimbang engkau shalat sunnah dua ratus rakaat!! ”

Anas bertanya lagi,“Wahai Rasulullah,mana yg lebih engkau sukai,memenuhi kepentingan sesama muslim atau shalat sunnah seratus rakaat?? ”

Nabi SAW bersabda,“Memenuhi kebutuhan sesama muslim itu,lebih aku sukai ketimbang shalat sunnah seribu rakaat!! ”

Anas bertanya lagi,“Wahai Rasulullah,mana yg lebih engkau sukai,meninggalkan sesuap makanan yg haram atau shalat sunnah seribu rakaat?? ”

Nabi SAW bersabda,“Meninggalkan sesuap makanan haram itu,lebih aku sukai ketimbang shalat sunnah dua ribu rakaat!! ”

Anas bertanya lagi,“Wahai Rasulullah, mana yg lebih engkau sukai,meninggalkan fitnah (mengumpat/mengghibah) atau shalat sunnah seribu rakaat?? ”

Nabi SAW bersabda,“Meninggalkan fitnah itu, lebih aku sukai ketimbang shalat sunnah sepuluh ribu rakaat!! ”

Anas bertanya lagi,“Wahai Rasulullah,mana yg lebih engkau sukai, memenuhi kebutuhan seorang janda atau shalat sunnah sepuluh ribu rakaat?? ”

Nabi SAW bersabda,“Memenuhi kebutuhan seorang janda itu,lebih aku sukai ketimbang shalat sunnah tigapuluh ribu rakaat!! ”

Anas bertanya lagi,“Wahai Rasulullah, mana yg lebih engkau sukai,hanya duduk bersama keluarga atau duduk (i’tikaf) di masjid?? ”

Nabi SAW bersabda,“Duduk sesaat bersama keluarga itu,lebih aku sukai ketimbang i’tikaf di masjidku ini!! ”

Anas bertanya lagi,“Wahai Rasulullah,mana yg lebih engkau sukai,memberi belanja keluarga atau berinfak di jalan Allah?? ”

Nabi SAW bersabda,“Satu dirham yg dibelanjakan oleh seseorang utk keluarganya,lebih aku sukai ketimbang seribu dinar yg ia infaqkan di jalan Allah!! ”

ANAS BERTANYA LAGI,“WAHAI RASULULLAH,MANA YG LEBIH ENGKAU SUKAI, BERBAKTI KEPADA KE DUA ORANG TUA ATAU BERIBADAH SELAMA SERIBU TAHUN?? ”

NABI SAW BERSABDA,“WAHAI ANAS,YG BENAR TELAH DATANG DAN YG BATHIL TELAH LENYAP,KARENA SESUNGGUHNYA YG BATHIL ITU ADALAH SESUATU YG TENTU LENYAP (PADA AKHIRNYA, SETIDAKNYA DI AKHIRAT KELAK).MAKA BERBAKTI KEPADA DUA ORANG TUA, LEBIH AKU SUKAI KETIMBANG BERIBADAH SELAMA DUA JUTA TAHUN!! ”

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Amalan Yang Dicintai Allah Dan Rasul

0 comments:

Post a Comment