loading...
Wednesday, April 19, 2017

Sebelum Menikah Anda Harus Tau Ini Dulu,Kalau Tidak Zina Selama-lamanya,Share

Rukun & Syarat Sah Nikah-Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat muslim
Pada kesempatan kali ini admin abusigli akan menulis artikel menyangkut dengan kehidupan sehari-hari yaitu tentang Rukun dan Syarat sahnya Nikah menurut agama islam,,yuk kita intip sama-sama apa saja sih rukun nikah tersebut...

Rukun nikah

Pengantin lelaki (Suami)
Pengantin perempuan (Isteri)
Wali
Dua orang saksi lelaki
Ijab dan kabul (akad nikah)

Syarat Sah Nikah
bab nikah

Sebelum Menikah Anda Harus Tau Ini Dulu,Kalau Tidak Zina Selama-lamanya,Share

Syarat akan suami
Islam
Lelaki yg tertentu
Bukan lelaki mahram dengan akan isteri
Mengetahui wali yg sebenar bagi akad nikah tersebut
Bukan dalam ihram haji atau umrah
Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
Tidak mempunyai empat orang isteri yg sah dalam satu masa
Mengetahui bahwa perempuan yg hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri

Syarat akan isteri
Islam
Perempuan yg tertentu
Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
Bukan seorang khunsa
Bukan dalam ihram haji atau umrah
Tidak dalam idah
Bukan isteri orang

Syarat wali
Islam,bukan kafir dan murtad
Lelaki dan bukannya perempuan
Baligh
Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
Bukan dalam ihram haji atau umrah
Tidak fasik
Tidak cacat akal fikiran,gila,terlalu tua dan sebagainya
Merdeka

Tidak ditahan kuasanya ketimbang membelanjakan hartanya
* Sebaiknya bakal isteri perlulah memastikan syarat WAJIB menjadi wali. Sekiranya syarat wali bercanggah seperti di atas maka tidak sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yg sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal yg wajib seperti ini. Jika tidak di ambil duga, kita akan hidup di lembah zina selamanya.

Syarat-syarat saksi
Sekurang-kurangya dua orang
Islam
Berakal
Baligh
Lelaki
Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
Dapat mendengar, melihat dan bercakap
Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
Merdeka
Syarat ijab
Pernikahan nikah ini hendaklah tepat
Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
Diucapkan oleh wali atau wakilnya
Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (nikah kontrak e. g. perkahwinan (ikatan suami isteri) yg sah dalam tempoh tertentu seperti yg dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah)

Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)
* Semisal bacaan Ijab : Wali/wakil Wali berkata kepada bakal suami : " Aku nikahkan/kahwinkan engkau dengan Diana Binti Daniel dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak Rp 300.000 tunai ".

Syarat qabul
Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab
Tiada perkataan sindiran
Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah (seperti nikah kontrak)
Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
Menyebut nama bakal isteri
Tidak diselangi dengan perkataan lain

* Contoh sebutan qabul (akan dilafazkan oleh bakal suami) : " Aku terima nikah/perkahwinanku dengan Diana Binti Daniel dengan mas kahwinnya/bayaran perkahwinannya sebanyak Rp 300.00 tunai " ATAU " Aku terima Diana Binti Daniel sebagai isteriku "Demikianlah bahasan singkat semoga dapat menambah ilmu pembaca semua.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Sebelum Menikah Anda Harus Tau Ini Dulu,Kalau Tidak Zina Selama-lamanya,Share

0 comments:

Post a Comment