Thursday, 9 February 2017

10 Amalan Pahala Yg Terus Mengalir

Advertisement
Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Tuhanku,Tuhan alam semesta. Salawat dan salam kepada janjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga beliau,dan kepada para sahabat sekalian dan pengikut beliau yg selalu istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW sampai hari kiamat.

Sahabatku yg disayangi Allah subhanahu wata'ala,
Amalan Jariyah atau sedekah jariyah ialah suatu amalan yg pahalanya terus menerus mengalir sampai hari kiamat,Biar pun orang yg mengerjakan amalan itu telah meninggalkan dunia ini.

http://abusigli.blogspot.com/2017/02/10-amalan-pahala-yg-terus-mengalir.html

Hadist Mengenai amal jariyah yg terang dari Abu Hurairah ra.menegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda : " Jika anak Adam (manusia) meninggal dunia,maka terputuslah semua (pahala) amal perbuatannya kecuali 3 macam Amalan,amal jariah ilmu yg berguna/manfa'at,dan anak yg shaleh yg mendo'akan untuknya " (H. R. Muslim).
Selain dari ketiga jenis amalan tadi, ada juga beberapa ragam perbuatan yg termasuk dalam amalan jariyah.

Hadist diatas menerangkan bahwa amal perbuatan seorang manusia akan terputus ketika ia meninggalkan dunia ini hingga ia tiada lagi boleh mendapatkan fahala.Tapi,ada 3 macam yg pahala itu terus mengalir biarpun orangnya telah meninggalkan dunia ini,amal jariah,ilmu yg berguna manfaat, dan do'anya anak yg sholeh.

Didalam Riwayat yang lain Ibnu Majah,dan Rasulullah SAW,menambahkan tiga amal diatas, Rasulullah bersabda " Sesungguhnya amal dan kebaikan yg terus mengiringi seorang ketika meninggalkan dunia ini ialah ilmu yg bermanfaat, anak yg dididik agar menjadi shaleh,mewakafkan Al Quranul karim, membangun masjid,membangun tempat penginapan bagi para musafir, membangun irigasi sawah,dan sedekahnya " (HR. Ibn Majah)

Dan Menurut Imam As-Suyuti (911 H) ulama yg mahsyur,jikalau semua hadis mengenai amal yg pahalanya terus mengalir walaupun orangnya telah meninggal dunia, tapi bila dikumpulkan,

semuanya menjadi 10 amalannya,adalah sebagai berikut ini :

1. Ilmu yg bermanfaat/berguna
2. do'a anak sholeh/shaleha,
3. amal sedekah jariyah atau (wakaf),
4. menanam pohon kurma dan pohon yg buahnya bisa dimakan orang banyak,
5. mewakafkan al quranul karim, buku agama, atau kitab ulama, dll
6. berjuang membela tanah air dari serangan musuh,
7. membuat sumur/telaga,
8. membangun irigasi sawah,
9. membangun tempat tinggal untuk para musafir jauh,
10. membangun tempat-tempat ibadah dan tempat belajar agama islam,

ke 10 macam amalan tersebut itu dapat menjadi amal yg pahalanya akan terus mengalir karna orang-orang yg masih hidup akan terus menerus mengambil manfaatnya yg tiada terputus dari ke 10 amalan orang yg telah tiada tersebut . Sekianlah uraian singkatnya,terima kasih sudah mampir di blog saya dan membacanya,semoga ada mamfaatnya.
10 Amalan Pahala Yg Terus Mengalir Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

0 komentar:

Post a Comment