loading...
Monday, September 26, 2016

Siapakah yg memeberi nama surat dalam al-Quran? Nabi ataukah sahabat?Ini Jawabannya

Pertanyaan :

Al-Baqarah,Ali Imran,An-nisa:Dari Mana Berasalnya Nama-nama Surat Di Dalam Al-Quran?

Jawaban :
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah,amma ba’du,

Terdapat beberapa hadis shahih,bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikan nama beberapa surat al-Quran,diantaranya:al-Fatihah,al-Baqarah,Ali Imran, dan al-Kahfi.

Sementara itu,ulama berbeda pendapat,apakah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi nama seluruh surat dalam al-Quran?Ataukah ada sebagian surat yg pemberian namanya berdasarkan ijtihad sahabat? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini,

Siapakah yg memeberi nama surat dalam al-Quran? Nabi ataukah sahabat?Ini Jawabannya


Pertama,semua surat dalam al-Quran,yg memberi nama adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Diantaranya,Imam Ibnu Jarir at-Thabari (w. 310 H),beliau mengatakan,

لِسوَر القرآن أسماءٌ سمّاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Semua surat-surat dalam al-Quran memiliki nama yg diberikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”(Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran, 1/100)

Demikian pula pendapat Syaikh Sulaiman al-Bajirami (w.1221 H). Beliau mengatakan,

أسماء السور بتوقيف من النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أسماء السور وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف من النبيّ صلى الله عليه وسلم ، أخبره جبريل عليه السلام بأنها هكذا في اللوح المحفوظ

Nama-nama surat,berdasarkan petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.Karena nama-nama surat,urutan surat,dan urutan ayat-ayat,tiga hal ini,semuanya berdasarkan petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,atas bimbingan Jibril ’alaihis salam bahwa sistematika al-Quran di Lauhul Mahfudz adalah seperti itu. (Tuhfah al-Habib ’ala Syarh al-Khatib, 4/222).

Bahkan as-Suyuthi (w.911 H) menegaskan,bahwa semua penamaan surat dalam al-Quran telah ditentukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,dan semuanya berdasarkan hadis shahih. Beliau mengatakan,

وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار ، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك

”Terdapat hadis dan atsar yg shahih bahwa semua nama surat dalam al-Quran berasal dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.Andaikan tidak khawatir berpanjang lebar,saya bisa sebutkan semua hadis itu.” (al-Itqan fi Ulum al-Quran, 1/186).

Pendapat Kedua,tidak semua nama surat dalam al-Quran diberikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.Ada sebagian surat yg namanya diberikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ada sebagian nama yg itu dari hasil ijtihad para sahabat.

Dalam Fatwa Lajnah Daimah dinyatakan,

لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها ، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم ، كالبقرة ، وآل عمران ، أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم

”Kami tidak mengetahui adanya dalil dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yg menunjukkan bahwa beliau memberi nama seluruh surat.Hanya saja,terdapat beberapa hadis shahih yg menyebutkan nama beberapa surat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, seperti al-Baqarah,atau Ali Imran.Sementara nama surat-surat lainnya,yg lebih dekat,itu dari para sahabat radhiyallahu ‘anhum.”(Fatawa Lajnah Daimah, 4/16).

Pendapat kedua inilah yg dinilai kuat oleh Dr.Munirah ad-Dausiri dalam risalah beliau yg berjudul Asma Suwar al-Quran al-Karim wa Fadhailuha (Nama-nama surat dalam al-Quran dan keutamaannya).(Fatwa Islam, no. 131664)
Baca Juga:Inilah Golongan Manusia Yang Dikutuk Oleh Allah Dan Nabi

Allahu a’lam Bisshawab

Sumber:
Oleh Ustadz Ammi Nur Baits 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Siapakah yg memeberi nama surat dalam al-Quran? Nabi ataukah sahabat?Ini Jawabannya

0 comments:

Post a Comment