loading...
Wednesday, January 2, 2019

Tasydid dalam surah al-fatihah

Adalah difahami bahawa menukar satu amal atau satu huruf dalam bahasa Arab dapat mengubah maknanya. Begitu juga dengan huruf dan haraka...