loading...
Saturday, December 8, 2018

Tasbih Malaikat Penjaga Laut dan Malaikat Jibril

Telah berkata Abu Thalib Al Makki dalam kitab “Quutul Quluub”: Diceritakan kepada kami dari Ibrahim Bin Adham dari sebagian Wali Abdal, bah...

Ini adalah kumpulan Muslim yang masuk syurga

Ini adalah kumpulan Muslim yang masuk syurga Syurga adalah tempat yang sangat menyenangkan, cantik, dan penuh keseronokan. Menjelaskan ...