Monday, 27 August 2018

batas waktu sholat 5 waktu

waktu waktu sholat (فَصْلٌ) أَوْقَاتُ الّصَلاَةِ خَمْسٌ: أَوَّلُ وَقْتِ الّظُهْرِ زَوَالُ الّشَمْسِ ، وَآَخِرُهُ مَصِيْرُ ظِلِّ الَشْي...
batas waktu sholat 5 waktu Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Saturday, 25 August 2018

hukum membaca al fatihah dalam shalat

Dalam madzhab Syafi’i, membaca al Fatihah hukumnya wajib, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, shalat sendiri maupun berjamaah, baik im...
hukum membaca al fatihah dalam shalat Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Tuesday, 14 August 2018

Pemikiran Abu Hasan al Asy'ari

Biografi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (260-324 H) Beliau adalah al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bisyr Ishaq bin Salim bin Is...
Pemikiran Abu Hasan al Asy'ari Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Monday, 13 August 2018

Doa yang Diawali Dengan Asmaul Husna

Berdoa dengan Asmaul Husna Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya ini mempunyai nama-nama yang banyak. Nama-nama it...
Doa yang Diawali Dengan Asmaul Husna Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Wednesday, 8 August 2018

Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani,DOA DAN ZIKIR BERHUBUNG DENGAN JALAN SULUK :24

24: DOA DAN ZIKIR BERHUBUNG DENGAN JALAN SULUK Sesiapa yang memilih untuk memisahkan dirinya daripada dunia supaya dia dapat menghamp...
Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani,DOA DAN ZIKIR BERHUBUNG DENGAN JALAN SULUK :24 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani KEBAHAGIAAN KERANA BERAMAL SALIH DAN KESENGSARAAN KERANA INGKAR:14

14: KEBAHAGIAAN KERANA BERAMAL SALIH DAN KESENGSARAAN KERANA INGKAR Kamu patut tahu bahawa manusia akan termasuk kepada salah satu da...
Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani KEBAHAGIAAN KERANA BERAMAL SALIH DAN KESENGSARAAN KERANA INGKAR:14 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani MENYAKSIKAN ALLAH: SAMPAI KEPADA MAKAM MELIHAT KENYATAAN ZAT YANG MAHA SUCI :12

12: MENYAKSIKAN ALLAH: SAMPAI KEPADA MAKAM MELIHAT KENYATAAN ZAT YANG MAHA SUCI. Melihat Allah ada dua jenis: Pertama melihat sifat k...
Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani MENYAKSIKAN ALLAH: SAMPAI KEPADA MAKAM MELIHAT KENYATAAN ZAT YANG MAHA SUCI :12 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani SYARAT YANG PERLU UNTUK MELAKUKAN ZIKIR:11

11: SYARAT YANG PERLU UNTUK MELAKUKAN ZIKIR Salah satu syarat menyediakan seseorang untuk berzikir ialah berada di dalam keadaan berw...
Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani SYARAT YANG PERLU UNTUK MELAKUKAN ZIKIR:11 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER

Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani TAUBAT DAN PENGAJARAN MELALUI PERKATAAN :8

8: TAUBAT DAN PENGAJARAN MELALUI PERKATAAN Tahap-tahap dan peringkat-peringkat perubahan kerohanian telah pun disebut. Perlu ditegask...
Terjemah Kitab Sirrul Asrar – Syekh ‘Abdul Qadir Al-Jailani TAUBAT DAN PENGAJARAN MELALUI PERKATAAN :8 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MY BLOGGER