loading...
Sunday, September 25, 2016

4 Kalimat DZikir Yang Sangat Baik Untuk Diamalkan

Jabir Radliyallahu 'Anhu berkata : Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Seutama-utama dzikir ialah Laa Ilaaha Illallah. (HR At Tirmidzi, An Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Kalimat yg sangat disukai Allah ada empat : Subhanallah,Wal hamdu Lillah,Walaa Ilaaha Illallah,Wallahu Akbar.Dan tidak apa anda akan memulai dengan yg mana yg anda sukai. (HR Ahmad, Muslim)

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Biasakanlah oleh kalian membaca : Subhanallah,Wal hamdu Lillah,Walaa Ilaaha Illallah, Wallahu Akbar.Karena semua itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana jatuhnya daun dari pohonnya. (HR Ibnu Majah)

4 Kalimat DZikir Yang Sangat Baik Untuk Diamalkan

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Perbanyaklah kalian membaca : Laa Haula Walaa Quwwata Illaa Billah (Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah),maka sesungguhnya kalimat itu bagian dari perbendaharaan surga. (HR Ibnu Ady)

Ali Radliyallahu 'Anhu berkata : Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Sukakah aku ajarkan padamu beberapa kalimat,bila Anda membacanya sedang dosa Anda sebanyak semut,maka pasti Allah akan mengampunkannya padamu.Yaitu:Laa Ilaaha Illallahul 'Aliyyil 'Adziim.Laa Ilaaha Illallahul Haliimul Kariim. Laa Ilaaha Illallahu Subhanallah Rabbis Samaawaatis Sab'i Wa Rabbil 'Arsyil 'Adziim.Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin. (HR. At Tirmidzi)

Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu berkata : Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Barang siapa yg membaca : Laa Ilaaha Illallah Wahdahu Laa Syarika Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahuwa 'Alaa Kulli Syai'in Qadiir (Tiada Tuhan kecuali Allah Yg Esa dan tiada bersekutu,bagi-Nya semua kerajaan dan milik dan bagiNya pula segala puji dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa) tiap hari 100 kali,maka ia menyamai memerderkakan sepuluh budak sahaya,dan dicatat untuknya 100 kebaikan dan dihapus daripadanya 100 dosa, dan terjaga dari syaithan pada hari itu hingga sore,dan tiada seorang yg lebih utama daripadanya kecuali yg membaca lebih dari dia atau beramal lebih banyak dari dia. (HR Bukhari Muslim)

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Siapa yg membaca pada pagi hari:Laa Ilaaha Illallahul Malikul Haqqul Mubiin 100 kali, maka akan merupakan jaminan aman dari kemiskinan dan akan menjadi kesenangan dalam kubur dan terbuka baginya pintu-pintu surga. (HR Al Khatib,Abu Na'im dan Ibnu Abdul Bar)

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Tiap penyakit ada obatnya dan obat dari dosa ialah membaca istighfar.(HR Muslim)

Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :
Siapa yg banyak membaca istighfar,maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari segala risau dan jalan keluar dari segala kesempitan dan Allah akan memberinya rizki dari arah yg tidak disangka-sangka. (HR Ahmad dan Al Hakim)

Dan masih banyak beberapa dzikir lain yg sangat baik untuk kita amalkan namun tidak bisa saya tulis disini semuanya.

Semoga dengan status di atas kita menjadi manusia yg lebih banyak membaca dzikir daripada sebelum-sebelumnya dan semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Sumber : Irsyadul 'Ibad Ilaa Sabilir Rasyad karya Syeikh Zainuddin Al Malibari 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : 4 Kalimat DZikir Yang Sangat Baik Untuk Diamalkan

0 comments:

Post a Comment